Telefon
+90 (532) 200 24 07
Telefon
+90 (532) 200 22 07
Mail
Info@kayastabIl.com
Bize Yazın

Hakkımızda

KAYA STABİLİZE

Yol stabilizasyon endüstrisinde geleneksel metotlara alternatif olarak EMC Squared markası ile Sıvı Toprak Stabilizasyonu teknolojisini kullanmaktayız.
Sıkılaşan çevre yasaları ile beraber her geçen gün kat ve kat artmakta olan yol stabilizasyonu maliyetlerini en aza indirmek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak ana hedeflerimizdendir.
TURKAK onaylı laboratuvar sonuçlarına göre;
Stabilizasyon için uygun olmayan, plastik indeksi yüksek tarla topraklarında %166 CBR,
10 cm. kalınlıktaki plentmiks materyallerde ise % 271 CBR değerlerine ulaşabilmekteyiz.
Arazi deneylerinde elde ettiğimiz yüksek CBR değerlerinin yanı sıra; Yine TURKAK onaylı laboratuvarlarda yapılan modifiye proktor deneyi sonuçlarına göre, stabilzasyonda kullanılan bütün materyallerin kuru birim ağırlığı değerlerini ciddi oranlarda artırmaktayız.

EMC SQUARED

EMC SQUARED (EMC²) Sistemi; Toprak materyalinin yoğunluğunu, nem direncini, donma direncini, taşıma kapasitesini ve stabilitesini artırmak için tasarlanmış konsantre bir sıvı stabilizatördür.
Genellikle asfalt ve beton gibi kaplamalı yolların altında temel ve alt temel tabakası olarak kullanılmaktadır.
1 litre ürün ile 15 cm. derinliğinde 200 m²’lik bir alan stabilize edilmektedir. Başka bir deyişle 1 litre ürün ile 30 m³ materyal stabilize edilmektedir.
EMC Squared ürünü; Kil ve silti de içeren çok geniş tabanlı agrega/toprak materyallerine karşı etkilidir.
Sıkıştırmanın hem iyileştirilmiş hem de iyileştirilmemiş toprağın nem direnci ve mukavemeti açısından olumlu yönde çok büyük etkisi vardır. EMC Squared; Toprak materyalinin sıkışabilirliğini maksimum seviyeye çıkarmasının yanı sıra, CBR (taşıma kapasitesi) değerlerini de en az iki katına çıkarabilmektedir.

NEM HASSASİYETİ

Nem sızmasına duyarlılık, çoğu agrega ve toprak materyalinin “Aşil kası” ya da bir başka deyişle zayıf noktasıdır. Yollar sıkıştırma derecelerine bakılmaksızın, nem akışına ve mevsimsel nem dalgalanmalarına direnemediğinden, kuru güçlerini/taşıma kapasitelerini zamanla korumakta başarısız olurlar. Pahalı ilave çimento, kireç ve agrega zemin mukavemetini arttırmada bazen etkilidir, ancak bu işlemler zamanla başarısız olur. Çünkü kalsiyum esaslı stabilize ediciler nem sızıntısını yavaşlatmak için çok az şey yaparlar.

TOZ KONTROLÜ

EMC Squared Sistem, karıştırma, nemlendirme ve sıkıştırma işlemi sırasında agrega ve topraklara katkı maddesi olarak uygulanır. Bu uygulamadaki birincil hedef stabilite değerlerinin iyileştirilmesine yönelik olmakla birlikte, birçok uygulamada toz kontrolündeki gelişmeler ve kaçak toz emisyonundaki azalmalar önemli olabilir. Sıkıştırılmış yüzeylerin trafikten korunacağı veya nispeten seyrek olarak kullanılmaya tabi tutulduğu birçok uygulama için tek başına toz giderme önlemi olarak stabilizasyon işlemi yeterli olabilir. EMC Squared ile yapılan iyileştirmelerde toz yumuşatma işlemlerine (mevsimsel olarak uygulanan ve tekrarlanan uygulamalar gerektirir) eşdeğer bir toz kontrolü sağladığı çakıllı yol stabilizasyonu vakaları rapor edilmiştir.

TEMİZ TEKNOLOJİ

EMC SQUARED Sistem ürünleri tehlikeli olmayan, anti-yanıcı ve anti-aşındırıcıdır. Depolama ve taşıma için özel güvenlik önlemleri gerekmemektedir. EMC SQUARED Sistem ürünleri, ABD Hava Kuvvetleri, ABD Ordusu, Özel Mühendislikler, Arazi Yönetimi Bürosu, Ulusal Orman Servisi ve Teknik Üniversitesiler ve Milli Park Servisi gibi büyük arazi yönetimi sorumlulukları bulunan ABD federal devlet kurumları için hizmet vermektedir.
EMC Squared ürünü sahip olduğu bu temiz teknoloji özelliği sebebiyle Avrupa’nın en büyük botanik parkı olacak olan Ankara’daki Milli Botanik Parkının tüm ulaşım yollarında da tercih sebebi olmuştur.

ÇEVRE DOSTU

EMC Squared Sistemi, özel önlemler olmaksızın inşaat ve test personeli tarafından kullanılabilen ve sıkı çevre değerlendirmesi ile doğal alanlardaki ve diğer proje uygulamalarının tipleri için belirlenebilen stabilizasyon ürün teknolojisi sağlar. EMC Squared Sistem ürünlerinin bu çevre dostu özelliği önemlidir, ancak daha da önemlisi; Toprak işleri ve ulaşım yapılarının dayanıklılığını artırmak ve doğal kaynakların kullanımını azaltmak gibi çok daha büyük bir potansiyel etkiye sahiptir.

ASFALT YOL YÜZEYLERİ İÇİN İYİLEŞTİRİLMİŞ TABAN

Çimento ile iyileştirilmiş agrega malzemelerinin katı/sert ve büzülmeye, kırılmaya tabi olduğu yaygın bir bilgidir. Standart beton tesisatlarında gerekli olan genleşme derzleri, çatlama problemini kontrol etmek için tasarlanmıştır. Çimento ile iyileştirilen temellerde (CTB) genleşme derzleri inşaat sürecinin bir parçası olmayınca yolda çatlama/kırıklar kaçınılmazdır. Doğrudan bir CTB tabakasının üstüne yerleştirilen asfalt döşeme, CTB katmanındaki çatlamanın hemen üstünde yansıtıcı kırılma yaşayacaktır.
Öte yandan EMC SQUARED taban uygulamaları esnek katmanlardır ve çatlamaya karşı esneklik ve direnci koruyarak geliştirilmiş yatak mukavemeti sağlar. Özellikle ağır tonajlı trafik yükleri altındaki performansı göz önüne alındığında, EMC SQUARED ile iyileştirilmiş temel ve alt temel tabakalar, asfalt kaplama yolların altında kullanılacak ideal bir seçimdir.

Yol mühendisleri klasik sistem uygulamalarında beton yol yüzeylerini çimentoyla iyileştirilmiş taban katmanların üzerine inşa ederler. EMC SQUARED ile yapılan taban iyileştirmeleri, beton kaplamalar altında hem HMA (sıcak karışım asfalt) hem de CTB (çimentoyla iyileştirilmiş taban) kullanılarak inşa edilen çok katmanlı sistemlere karşı aşırı sertlik veya çatlamaya karşı hassasiyet olmaksızın kararlı bağlanmış katmanlar üretir ve muazzam maliyet tasarrufu sağlar.

BETON YÜZEYLER İÇİN İYİLEŞTİRİLMİŞ KATMAN

DON/BUZLANMA (DONMA ÇÖZÜLMESİ) HASSASLIĞI

Don olayları özellikle killi topraklarda sebep olduğu şişme veya ip taşması gibi sonuçlarla yol yapıları için yıkıcı etkiler yaratır. Soğuk iklim bölgelerindeki yol yüzeyinin ve asfalt yol hasarının ana nedenleri; Temel ve alt temel malzemelerinin donma ve çözülme olaylarına karşı olan zayıflığıdır. Donma ve çözülme olaylarının yaşandığı dönemlerde, kamyonlar ve diğer ağır teçhizatların çalıştırılması büyük ölçüde kısıtlanmaktadır. Bu sebeple yıllık yük kısıtlamaları sırasında ticari faaliyetler genellikle imkânsızdır.